colofon

Uitgeverij: Contour, Soesterberg

Ontwerp omslag: Staynice, Breda

Ontwerp website: Nieuw-Kleurrijk, Nootdorp

Techniek website: Success4all, Den Haag

 

Disclaimer beeldmateriaal

De webmaster heeft getracht de rechten van makers van de op deze site getoonde afbeeldingen optimaal te waarborgen. Waar het gaat om historisch beeldmateriaal kan echter vaak de identiteit of verblijfplaats van rechthebbenden in redelijkheid niet worden achterhaald. Ook heeft de webmaster datgene gedaan wat redelijkerwijs mogelijk is om de rechthebbenden van gebruikt beeldmateriaal te vermelden en, indien nodig, hun toestemming te vragen voor openbaarmaking op internet. Als desalniettemin iemand meent rechten te kunnen doen gelden, kan hij/zij zich alsnog tot de webmaster van deze website wenden via het contactformulier. Dan wordt de juiste bronvermelding vermeld of beeldmateriaal wordt zo snel mogelijk verwijderd indien daarvoor gegronde redenen bestaan.

Auteursrechten

Op alle op de site aanwezige informatie rust auteursrecht. Het is niet toegestaan deze informatie over te nemen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de webmaster. Je kunt via het contactformulier contact opnemen voor nadere informatie over het gebruik van het materiaal.